logo www.psycho-lab.com.pl

PSYCHO - LAB
PSYCHOLOGICZNE CENTRUM
Diagnostyczno - Terapeutyczno - Badawcze

58-300 Wałbrzych; ul: Aleja Wyzwolenia 9a/4

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SUDECKIE CENTRUM ZDROWIA - OPINIA

Sudeckie Centrum Zdrowia - opinia

"Pan mgr Marcin Jasiński pracuje na oddziale psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Niemczy od maja 2008 pełniący funkcję psychologa.

W trakcie wykonywanych na oddziale prac o charakterze diagnostyczno- terapeutyczno- badawczym dał się poznać jako pracownik sumienny, z bogatym warsztatem metodologiczno- diagnostycznym i merytorycznym. Prowadzone przez pana Marcina Jasińskiego zajęcia i formy terapeutyczne były bardzo dobrze odbierane przez pacjentów oraz wysoko oceniane przez lekarzy i pozostałych członków personelu oddziału. W trakcie pracy pan magister potrafił nawiązywać z pacjentami prawidłowy kontakt zachowując przy tym właściwy dystans i obiektywizm. W szybkim czasie stał się..."

...zobacz opinię: Sudeckie Centrum Zdrowia

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RZODZINIE STRZELIN - OPINIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Strzelin - opinia

"Pan mgr Marcin Jasiński świadczący od listopada 2008 roku w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej usług z zakresu diagnozy, poradnictwa i terapii psychologicznej dla naszej instytucji w stosunku do spokrewnionych i zawodowych rodzin zastępczych i ich podopiecznych oraz pozostałych osób będących klientami PCRP Strzelin wykazuje się sumiennością, bogatym warsztatem merytorycznym, diagnostycznym oraz dużym doświadczeniem zawodowym.

Prowadzone przez pana Marcina formy wsparcia i terapii są bardzo wysoko oceniane przez ich beneficjentów oraz pozostałych członków zespołu PCPR-u i inne instytucje, z którymi współpracujemy. W trakcie wykonywanych działań pan Marcin wykazuje się dużymi zdolnościami interpersonalnymi ..."

...zobacz opinię: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Strzelin

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ STRZELIN - OPINIA

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej Strzelin - opinia

"Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Strzelinie pragnie udzielić referencji firmie Psychologiczne Centrum Diagnostyczno – Terapeutyczno – Badawcze „PSYCHO – LAB” z siedzibą w Siodłkowicach 21, 58-170 Dobromierz, która w okresie od 27 listopada 2009 r. do 22 grudnia 2009 r. prowadziła trening typu Assessment Center, symulacji doboru kadry, symulacji rozmowy kwalifikacyjnej, podsumowanie i sprawdzenie wiedzy i praktycznego wykorzystania umiejętności nabytych podczas projektu systemowego „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gminy Borów, Przeworno i Strzelin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007-2013, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

Trening został przeprowadzony w sposób rzetelny i ciekawy ..."

...zobacz opinię: Gminny Osrodek Pomocy Społecznej Strzelin

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RZODZINIE STRZELIN - LIST REFERENCYJNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Strzelin - list referencyjny

"Firma PSYCHOLOGICZNE CENTRUM Diagnostyczno -Terapeutyczno -Badawcze „PSYCHO LAB” Marcin Jasiński przeprowadziła w ramach Projektu „Aktywność szansą na zmiany” warsztaty psychoedukacyjne „Mam talent!” dla Beneficjentów Projektu w okresie od czerwca do grudnia 2009r.

Z Przyjemnością stwierdzamy, że pan Marcin Jasiński prowadzący warsztaty prezentował wysoki poziom przygotowania przygotowania merytorycznego i praktycznego.

Staranność, zaangażowanie oraz indywidualne podejście pana Marcina Jasińskiego do Beneficjentów zostały wysoko ocenione zarówno przez Zespół pracujący na rzecz Projektu, jak i przez ..."

...zobacz list referencyjny: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Strzelin