logo www.psycho-lab.com.pl

PSYCHO - LAB
PSYCHOLOGICZNE CENTRUM
Diagnostyczno - Terapeutyczno - Badawcze

58-300 Wałbrzych; ul: Aleja Wyzwolenia 9a/4

WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY

Prawo autorskie i majątkowe

Wszystkie znajdujące się na tej stronie materiały:zdjęcia, teksty, itp. stanowią własność firmy PSYCHO-LAB Psychologiczne Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczno-Badawcze z siedzibą w Siodłkowicach 21 (zwanej dalej Psycho-lab.com.pl) lub są prezentowane na podstawie zgody właściciela w/w materiałów.

Kopiowane, modyfikowanie,wykorzystywanie jakiegokolwiek fragmentu tej strony, bez pisemnej zgody psycho-lab.com.pl jest NIELEGALNE i pociąga za sobą konsekwencje związane z naruszeniem praw autorskich i majątkowych.